firemní razítka výroba a zpracování

Má se správně psát e-mail nebo email?

Píše se správně e-mail nebo email?

Jaký zápis je správný? E-mail nebo email?Výraz email se používá v souvislosti s povrchovou úpravou kovů, barvou. Pokud máme na mysli kontakt pro elektronickou komunikaci (poštu), jeho označení bylo definováno jako e-mail a při běžném používání hovorově pak zkracováno na mail. Právě pro značný zmatek, resp. časté používání (nesprávného) tvaru email pro elektronickou komunikaci se objevují snahy o usměrnění psát výraz dohromady bez spojovníku. Argumentem je vývoj jazyka a postupná úprava pravidel dle toho, jak je jazyk používán. Nicméně význam slova e-mail je zcela jasný.


výroba razítka kontakt
razítka 2