firemní razítka výroba a zpracování

Minimální náležitosti razítka - co musí být na razítku, jaké údaje?

Jaké jsou minimální náležitosti razítka? Co musí na razítku být? Jaké informace? Co má obsahovat razítko? Jaké údaje?

Jaké údaje mají být na razítku? Co má razítko obsahovat? Jaké informace? Jaké jsou minimální náležitosti razítka? Tyto a podobné otázky se v souvislosti s razítkem vyskytují poměrně často. Většinou jsou tím myšlena běžná firemní razítka (existují ovšem různé další skupiny, pro které mohou platit odlišná pravidla, zvláštní předpisy, specifické úpravy a požadavky na vzhled, jako např. pro kulatá razítka se státním znakem, pro lékařská, revizní, poštovní a mnohé další). U běžných razítek firem se můžeme setkat s celou řadou údajů. Lze je rozdělit na vyžadované a volitelné.Mezi vyžadované údaje patří základní informace o subjektu, které vyčteme z výpisu. Tedy název (jméno firmy nebo jméno a příjmení osoby), zapsané sídlo (adresa s ulicí, číslem a městem včetně PSČ) a IČO. Tyto údaje lze považovat za důležité minimum.

Další údaje jsou volitelné. Velmi užitečné je mít v razítku také základní kontakt, což může být telefonní číslo nebo adresa www stránek, případně e-mailová adresa. Přidání těchto údajů ovšem znamená zvětšení razítka jako takového. S rostoucí plochou otisku je nutno použít větší strojek, zpravidla to vede také k vyšší ceně razítka. Na druhou stranu výdaj nějaké té koruny navíc může být vyvážen tím, že nás ostatní lidé mohou snadněji kontaktovat. Tato úvaha by mohla pomoci i při rozhodnutí, zda pořídit razítko minimalistické nebo rozšířené. Pokud je předpoklad častého přenášení razítka, tedy používání na cestách a spíše jen k formálnímu stvrzování, lze upřednostnit razítko v základní minimální formě. Naopak ve vztahu k dodavatelům, odběratelům a zejména možným potenciálním zákazníkům může být výhodnější rozšířené provedení s doplněnými volitelnými údaji.

Razítko může volitelně navíc obsahovat také logo v grafické podobě, rámeček, doplňkové označení, uvedení pobočky nebo jiné adresy provozovny, pokud je odlišná od adresy sídla. Dokonce je možno mít i razítko s QR kódem.

V případě používání více stejných razítek je dobré zvážit jejich doplnění rozlišovacími čísly (v určitých případech to může být přímo vyžadováno směrnicí či jiným nařízením)


výroba razítka kontakt
razítka 2